Mindenki számára mást jelent a luxus, de mindannyiunk életében vannak olyan kisebb vagy nagyobb dolgok, melyek egy kicsit elszakítanak a hétköznapok szürkeségétől. Lehet ez egy prémium kávé, egy drágább arckrém vagy egy kis vasárnap reggeli lustálkodás, a lényeg, hogy legyen valami, ami megszépíti a mindennapokat.

Az Oriflame facebook oldalon most megoszthatod velünk, hogy számodra mi jelent luxust a mindennapokban és ezzel nyerhetsz egy  fantasztikus, pazar illatot: a Giordani Gold Essenza parfümöt!

Tippedet beküldheted egyszerű szöveges bejegyzés formájában is, de illusztrálhatod képpel vagy videóval, ha szeretnéd. Október 6-13 között lehet pályázni, eredményhirdetés pedig október 15-én várható.

————————————————————————————————————————-

Részletes szabályzat:

’Mindennapi luxus’ játék szabályzata

Jelen játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye:1138 Budapest, Váci út 140-142.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Oriflame ’Mindennapi luxus’ Facebook játékra vonatkozik (továbbiakban: játék).

1. A játék célja:
Az Oriflame új parfümje, a Giordani Gold Essenza bemutatása, népszerűsítése.

2. Részvételi feltételek:
Az Oriflame ’Mindennapi luxus’ Facebook játékra való részvétel sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötött. A játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett Magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel, rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a kiválasztott résztvevő, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játékban való részvétel díjtalan, a játék a pályázók számára szabadon, bármely költség vagy belépési díj nélkül hozzáférhető.  

A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Illetve nem vehetnek részt, akik a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.
A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a játékos maradéktalanul elfogadja.

3. A játék helye: A játék a Facebookon keresztül, a https://www.facebook.com/Oriflame20 oldalon (továbbiakban: Oriflame facebook oldal), illetve jelen blogbejegyzésben hozzáférhető.
 
4. A játék menete, nyeremények:
A játékban a résztvevők azáltal vehetnek részt, hogy a játék ideje alatt (2015. okt. 6. – 2015. okt. 13.) leírják, hogy számukra mi jelent egy kis luxust a mindennapokban, ezzel mintegy tippet adva mások számára is. Azok a tippek vesznek részt a játékban, melyeket az Oriflame facebook oldal hírfolyamában vagy jelen blogbejegyzés hozzászólásaként helyeznek el. Ezek lehetnek egyszerű szöveges formátumúak vagy képpel/videóval illusztráltak is.
A játék végén jutalommal díjazzuk azt az 5 résztvevőt, akik a legjobb/leghasznosabb tippeket írták. A döntést az Oriflame Magyarország vezetősége hozza szubjektív szempontok alapján.
Nyeremény: 1-1 db Giordani Gold Essenza parfüm

5. A Játék időtartama:
A Játék 2015. október 6-tól – 2015. október 13-ig (23:59:59) tart.
A nyertesek nevét a szervező 2015. október 15-én, az Oriflame facebook oldal hírfolyamában jeleníti meg.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a facebook-on üzenetben, az eredményhirdetés utáni 21 napon belül értesítjük. A Játékos felelős azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a Facebook üzeneteit.

7. A nyeremények kézbesítése
Az ajándékcsomagokat postai úton/futárral küldjük, átadása úgy történik, hogy a nyerteseknek e-mailben elküldünk egy kitöltendő űrlapot, melyet a nyerteseknek kitöltve beszkennelve vagy faxolva részünkre vissza kell juttatni, majd ezután kézbesítjük az ajándékot.

10, Pótnyertes
Amennyiben a Szervező nem éri el a nyerteseket a Facebook profiljukon keresztül; illetve a nyertesek nem teszik lehetővé 14 naptári napon belül a nyeremény átadását, úgy a pótnyertesek kapják az ajándékot.

11. Adatkezelés
A játékban történő regisztráció aktiválásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az  Oriflame Hungary Kozmetika Kft.;  illetve az Oriflame szépségtanácsadók nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák.
Az adatkezelés célja az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a játékos Oriflame szerződéses ajánlatokkal való közvetlen megkeresése. A mindenkori adatfeldolgozók kiléte az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. honlapjáról megismerhető.
A játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését az adatkezelők mindenkori címén (a játék időpontjában a cím: info@oriflame.hu).
Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. fenntartja magának a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.

12. Felelősség kizárás
A pályázatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázati anyagokat tartalmazó weboldal, vagy a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

13. A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége A teljes játékszabályzat hozzáférhető a https://www.facebook.com/Oriflame20 oldalon.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.

14. Egyéb
A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), fényképét a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a Pályázati anyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben az általa beküldött képen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó vállalja a felelősséget az általa feltöltött kép jogtiszta voltáról. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Záradék:
A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A Pályázó elismeri, hogy az általa a szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját hatáskörében hoz döntést.

Kelt: Budapest, 2015.10.06.

11 Hozzászólások
 1. Magyar Tünde
  Magyar Tünde says:

  Számomra általában egy uj szépségápolási cikk,vagy ruha, jelenpillanatban egy drága táska is kis luxusnak számít,amit nem veszek meg minden nap.

  Válasz
 2. Márfi Hajnalka
  Márfi Hajnalka says:

  Mindennapi luxusként élem meg a nyugodt, békés családi örömöket, a tartalmas emberi kapcsolatok ápolását.

  Válasz
 3. Baranyi Réka
  Baranyi Réka says:

  455802
  Olyan drága javak birtoklása, amely az anyagi erőmet túlhaladja, de használata számomra élvezetet nyújt, kényelmet biztosít, élménye elvarázsol.

  Válasz
 4. Fazekas Kinga
  Fazekas Kinga says:

  3721
  Egy új ruha, blúz, szoknya ,parfüm, táska , óra amitől érzed h ez a szetted lesz ma nyerő és ettől leszel igazán nőies a szürke hétköznapokban, számomra ez ad egy kis luxus érzetet 🙂

  Válasz
 5. Gombár Mária
  Gombár Mária says:

  Számomra a napi luxust jelenti, hogy jut időm a munka mellett arra, hogy a túláradó szeretettel megáldott kutyusom kivigyem sétálni, és csodálhassam a napfelkeltét. Majd leülök a párommal kávézni, ami nálunk külön szertartás, egy jó illatú füstölő füstje kíséretében. Majd jöhetnek a dolgos hétköznapok. Hétvégén a luxus érzést számomra az adja meg, mikor főzhetek, nyugalomban, sok szabadidővel. Amikor nyugodtnak, szabadnak érezhetem magam, amikor csak azzal foglalkozom, akiket/amiket szeretek. A mindennapi élet nyugalma, apró szépségei, ahogy írtam is pl egy napfelkelte, egy nyugalmas séta, egy párommal eltöltött kávézás, és ezeket követik a kézzel fogható dolgok, mint pl egy jó illatú parfüm, és egy éppen hangulatomhoz illő ruha amiben igazi nőként léphetek ki az ajtón… 🙂

  Válasz
 6. Vargáné Károly Ágnes
  Vargáné Károly Ágnes says:

  448082
  Számomra mi a luxus?
  A mindennapok világában egy nagyszerű parfüm illata adja meg a luxus érzését. Mint egy pluszt jelent a ruha, smink mellett. Befolyással van a hangulatomra. Úgy érzem, mintha kicsit ,,több” lennék általa. Magabiztosságot, jó közérzetet ad, a megjelenéshez szinte nélkülözhetetlen. Nélküle mintha hiányozna rólam valami.
  Ezt adja nekem a Giordani Gold Essenza parfüm. Polcomon egy kis ,,ékszer” számomra a megfelelő illatú parfüm, a megfelelő megjelenésével is sugározva a piciny csodát, az elérhető napi luxust.

  Válasz
 7. Varga Melithon
  Varga Melithon says:

  Nekem a napi luxust egy férfi parfüm, a Giordani Man jelenti. Feleségemtől kaptam egy alkalomra és azóta a kedvencem lett. A férfi parfümök királya számomra.
  Mikor indulok valahová, nem felejtem el felfújni magamra. Párom pedig a Giordani Gold Essenza parfümöt használja, ami nekem is megnyerte az ízlésem-persze rajta.

  Válasz
 8. Malik Erzsébet
  Malik Erzsébet says:

  A férjem mellett ébredni. Reggeli kávét meginni az ágyban. Egy édes csók a férjemtől. Egy mosoly a gyermekemtől. Reggeli frissítő zuhany(i love swedish spa). Bőrkényeztetés, nappali smink, színes körmök. Extravagáns parfüm egy hétköznapi, kényelmes ruhához. Napfényben ragyogogás. Ebéd otthon. Séta levélhullás idején. Uzsonna egy teázóban téli, havas délutánon a barátokkal. Összcsaládi, esti együttlét vacsorával, játékkal, beszélgetésekkel. Gyertyafényes vagyora a férjemmel az erkélyen. Vörösborral koccintás. Romantikus esti együttlét. Nyugtató fürdő. Pihentető alvás… és még lehetne sorolni 🙂

  Válasz
 9. nory7
  nory7 says:

  Nekem az számít luxusnak, ha nyugodtan ehetem meg az ebédem, vagy beleülhetek egy kád meleg vízbe jó sok habbal. Az pedig még nagyobb luxus, ha kisminkelve, szépen felöltözve, egy csodás parfümöt magamra fújva indulhatok útnak.
  Feleség és egy majdnem 1 éves kisfiú büszke anyukája vagyok, és semmire sem cserélném el ezt az életet 🙂

  Válasz
 10. Muszka Evelin
  Muszka Evelin says:

  461370
  Mi a luxus?
  Számomra a Wellnes termékek számítanak luxusnak, és örülök, hogy fogyaszthatom őket. Illetve, ha van lehetőségem könyveket vásárolni

  Válasz
 11. Hajnal Zsuzsanna
  Hajnal Zsuzsanna says:

  Számomra az mikor egy gyönyörű szép ékszert veszek vagy kapok továbbá egy külföldi nyaralás is 🙂

  Válasz

Hozzászólás

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.