Szeretnéd az Oriflame katalógus címlapján látni saját fotódat? Játssz Lip Sensations #erzekimattruzs játékunkkal és légy virtuális címlaplányunk! Ráadásul kedvenc árnyalatodat is megnyerheted ebből az új, bársonyosan matt hatású rúzsból!

Mit kell tenned?

 1. Töltsd le a Sminkvarázsló nevű telefonos alkalmazást, mely Android és iOS rendszerekre érhető el. A programról itt tudhatsz meg többet: http://hu.oriflame.com/makeup/makeup-wizard-app
  Androidra itt tölthető le: Google Play – Sminkvarázsló
  iOS-ra pedig itt: iTunes – Sminkvarázsló
 2. Próbáld ki a programban az új The ONE Lip Sensation folyékony ajakrúzs árnyalatait! Saját arcodon tesztelheted, melyik áll a legjobban.
 3. Készíts fotót magadról a kiválasztott színű rúzzsal.
 4. Oszd meg a képet a Facebookon, az #erzekimattruzs hashtag feltüntetésével, 2016. május 23-ig.
 5. Gyűjtsd a like-okat a fotódra, mert a legtöbbet kapó kép nyeri a virtuális címlapot és a rúzst!

FONTOS! Csak azok a képek vesznek részt a játékban, melyeket publikus beállítással, mindenki számára láthatóan osztanak meg, és a képhez írt szövegben szerepel az alábbi hashtag: #erzekimattruzs

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Jelen játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye:1082 Budapest, Futó u. 47-53.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Oriflame „Lip Sensation #erzekimattruzs” játékra vonatkozik (továbbiakban: játék).

 1. A játék célja:
  Az Oriflame új terméke, a The ONE Lip Sensation ajakrúzs bemutatása, népszerűsítése, az értékesítés növelése.
 1. Részvételi feltételek:
  Az Oriflame „Lip Sensation #erzekimattruzs” Facebook játékra való részvétel sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötött. A játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett Magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel, rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a kiválasztott résztvevő, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játékban való részvétel díjtalan, a játék a pályázók számára szabadon, bármely költség vagy belépési díj nélkül hozzáférhető.
  A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  Illetve nem vehetnek részt, akik a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.
  A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a játékos maradéktalanul elfogadja.
 1. A játék menete, nyeremények:
  A játékban a résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt, a játék ideje alatt (2016. máj. 3. – 2016. máj. 23.):

– A Sminkvarázsló nevű telefonos alkalmazás letöltése szükséges hozzá, mely Android és iOS rendszerekre érhető el.

– A Sminkvarázsló programon belül a The ONE Lip Sensation folyékony ajakrúzs kipróbálásával lehet részt venni a játékban.

– A rúzzsal készült önarcképet a Sminkvarázsló alkalmazás segítségével rögzíteni szükséges.

– A képet a Facebookon az #erzekimattruzs hashtag feltüntetésével kell megosztani, publikus beállítással.

– A megfelelő hashtag-gel feltöltött képek közül a játék nyertese az lesz, mely a legtöbb like-ot kapja.

 1. A Játék nyereménye:
  1 db The ONE Lip Sensation folyékony ajakrúzs a nyertes által választott színben + virtuális címlap a játékban szereplő fotóval, melyet az Oriflame saját facebook oldalán (https://www.facebook.com/Oriflame20) oszt meg.
 1. A Játék időtartama:
  A Játék 2016. május 3. – 2016. május 23-ig (23:59:59) tart.
  A nyertes nevét a szervező a nyertessel való adategyeztetést követően az Oriflame facebook oldal hírfolyamában jeleníti meg.
 1. Nyertesek értesítése
  A nyerteseket minden esetben a facebook-on üzenetben, az eredményhirdetés utáni 21 napon belül értesítjük. A Játékos felelős azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a Facebook üzeneteit.
 2. A nyeremények kézbesítése
  Az ajándékcsomagokat postai úton/futárral küldjük, átadása úgy történik, hogy a nyerteseknek e-mailben elküldünk egy kitöltendő űrlapot, melyet a nyerteseknek kitöltve beszkennelve vagy faxolva részünkre vissza kell juttatni, majd ezután kézbesítjük az ajándékot.
 3. Pótnyertes
  Amennyiben a Szervező nem éri el a nyerteseket a Facebook profiljukon keresztül; illetve a nyertesek nem teszik lehetővé 14 naptári napon belül a nyeremény átadását, úgy a pótnyertesek kapják az ajándékot.
 4. Adatkezelés
  A játékban történő regisztráció aktiválásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az  Oriflame Hungary Kozmetika Kft.;  illetve az Oriflame szépségtanácsadók nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák.

  Az adatkezelés célja az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a játékos Oriflame szerződéses ajánlatokkal való közvetlen megkeresése. A mindenkori adatfeldolgozók kiléte az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. honlapjáról megismerhető.

  A játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését az adatkezelők mindenkori címén (a játék időpontjában a cím: info@oriflame.hu).

  Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. fenntartja magának a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.

 5. Felelősség kizárás
  A pályázatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

  A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázati anyagokat tartalmazó weboldal, vagy a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 6. A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége
  A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.
 7. Egyéb
  A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a játékban szereplő fényképét a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a Pályázati anyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben az általa beküldött képen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó vállalja a felelősséget az általa feltöltött kép jogtiszta voltáról. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Záradék:

A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A Pályázó elismeri, hogy az általa a szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját hatáskörében hoz döntést.

Kelt: Budapest, 2016. május 3.

0 Hozzászólások

Hozzászólás

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Hasonló bejegyzések