Szelfizz kedvenc Oriflame termékeddel!
Töltsd fel a legjobban sikerült képet vagy videót facebook vagy instagram oldaladra az #oriflamehungary hashtaggel és nyerd meg a fantasztikus ajándékaink egyikét!

Mit nyerhetsz?

 • az első helyezett három ajándékot is kap: egy 100 Euró értékű Radisson Blue ajándékkártyát, egy EcoBeauty ajándékcsomagot és egy MyDestiny EdP-t.
 • a második helyezett nyereménye egy 100 Euró értékű Radisson Blue ajándékkártya és egy EcoBeauty ajándékcsomag.
 • a harmadik helyezett pedig egy EcoBeauty ajándékcsomag boldog tulajdonosa lesz.

Mit kell tenned?

 1. Készíts egy fotót magadról kedvenc Oriflame termékeddel
 2. Oszd meg a képet a Facebookon vagy Instagramon, az #oriflamehungary hashtag feltüntetésével, 2016. szeptember 26-ig.
 3. Gyűjtsd a like-okat a fotódra, mert a legtöbbet kapó kép nyeri a fődíjat!

Facebookon és Instagramon is külön hirdetünk nyerteseket, így érdemes mindkét csatornán játszani!

FONTOS! Csak azok a képek vesznek részt a játékban, melyeket publikus beállítással, mindenki számára láthatóan osztanak meg, és a képhez írt szövegben szerepel az alábbi hashtag: #oriflamehungary

JÁTÉKSZABÁLYZAT – EcoBeauty promóció

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye:1082 Budapest, Futó u. 47-53.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Oriflame EcoBeauty promóciós játékra vonatkozik (továbbiakban: játék).

A játék célja:

Az Oriflame új EcoBeauty kollekciójának bemutatása, népszerűsítése, az értékesítés növelése.

Részvételi feltételek:

Az Oriflame EcoBeauty promóciós játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett Magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel, rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a kiválasztott résztvevő, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játékban való részvétel díjtalan, a játék a pályázók számára szabadon, bármely költség vagy belépési díj nélkül hozzáférhető.

A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Illetve nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a játékos maradéktalanul elfogadja.

A játék menete:

A játékban a résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a játékban:

 • A résztvevőknek fényképet vagy videót kell készíteniük magukról bármely Oriflame termékkel
 • Az elkészült fényképet vagy videót a Facebookon vagy az Instagramon kell közzétenni, a játék időtartama alatt, publikus beállítással, és el kell látni az #oriflamehungary

A Játék nyereménye:

A Facebook-on, illetve az Instagram-on részt vevő játékosok között külön-külön hirdetünk nyerteseket, tehát mindkét közösségi csatornán kihirdetésre kerül 1-1 első helyezett, 1-1 második helyezett és 1-1 harmadik helyezett.

A legtöbb like-ot kapott játékosok nyereménye:

 • helyezett: 1db Ecobeauty szett, 1db My Destiny parfüm, 1db Radisson Blue kártya 100Euro értékben
 • helyezett: 1db Ecobeauty szett, 1db Radisson Blue kártya 100Euro értékben
 • helyezett: 1db Ecobeauty szett

Játék időtartama:

 1. szeptember 6. 0:00 – 2016. szeptember 26. 23:59

A játékban kizárólag az ebben az időtartamban feltöltött pályázatok vesznek részt.

A játékból kizárásra kerülnek az ízléstelen vagy nem a szabályoknak megfelelően feltöltött pályázatok, illetve a nem publikus beállítással vagy az #oriflamehungary hashtag nélkül feltöltött pályázatok.

A nyertes nevét a szervező a nyertessel való adategyeztetést követően az Oriflame Facebook és Instagram oldal hírfolyamában jeleníti meg.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben üzenetben, a játék lezárása utáni 14 napon belül értesítjük, azon a közösségi oldalon, ahol a pályázatát feltöltötte. A Játékos felelős azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a Facebook vagy Instagram üzeneteit.

A nyeremények kézbesítése

Az ajándékcsomagokat postai úton/futárral küldjük, átadása úgy történik, hogy a nyerteseknek e-mailben elküldünk egy kitöltendő űrlapot, melyet a nyerteseknek kitöltve beszkennelve vagy faxolva részünkre vissza kell juttatni, majd ezután kézbesítjük az ajándékot.

Pótnyertes

Amennyiben a Szervező nem éri el a nyerteseket a Facebook profiljukon keresztül; illetve a nyertesek nem teszik lehetővé 14 naptári napon belül a nyeremény átadását, úgy a pótnyertesek kapják az ajándékot.

Adatkezelés

A játékban történő regisztráció aktiválásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az  Oriflame Hungary Kozmetika Kft.;  illetve az Oriflame szépségtanácsadók nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák.

Az adatkezelés célja az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a játékos Oriflame szerződéses ajánlatokkal való közvetlen megkeresése. A mindenkori adatfeldolgozók kiléte az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. honlapjáról megismerhető.

A játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését az adatkezelők mindenkori címén (a játék időpontjában a cím: info@oriflame.hu).

Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. fenntartja magának a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.

Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázati anyagokat tartalmazó weboldal, vagy a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.

Egyéb

A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a játékban szereplő fényképét a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a Pályázati anyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben az általa beküldött képen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó vállalja a felelősséget az általa feltöltött kép jogtiszta voltáról. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Záradék:

A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A Pályázó elismeri, hogy az általa a szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját hatáskörében hoz döntést.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 6.

0 Hozzászólások

Hozzászólás

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Hasonló bejegyzések