Nyereményjátékunkban most 100 euró értékű Radisson Blu ajándékkártyát nyerhetsz, mindössze 3 lépésben:

  1. Vásárold meg a Blue Wonders kollekció bármely darabját és készíts vele képet magadról! A képen Te is legyél rajta, és természetesen a termék is.
  2. Töltsd fel a képet a facebookra a #BlueWonders hashtag használatával, a @Oriflame megjelölésével (fontos, hogy előtte like-old az Oriflame oldalt).
  3. Gyűjtsd a like-okat a képedre, hiszen a legtöbb like-ot kapó 10 kép készítője 100 euró értékű Radisson Blue ajándékkártyát nyer!

A játék 2016. június 30-ig tart.

A nyeremény felhasználható bármelyik Radisson Blu hotelben, mely a világ egyik vezető szállodalánca, több mint 300 hotelből választhatsz, 41 országban! Az ajándékkártya beváltható szállásra, étkezésre, spa kezelésre vagy egyéb szolgáltatásra is.

JÁTÉKSZABÁLYZAT – #BlueWonders

Jelen játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye:1082 Budapest, Futó u. 47-53.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Oriflame #BlueWonders játékra vonatkozik (továbbiakban: játék).

1. A játék célja:
Az Oriflame új Blue Wonders kollekciójának bemutatása, népszerűsítése, az értékesítés növelése.

2. Részvételi feltételek:
Az Oriflame #BlueWonders Facebook játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett Magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel, rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a kiválasztott résztvevő, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játékban való részvétel díjtalan, a játék a pályázók számára szabadon, bármely költség vagy belépési díj nélkül hozzáférhető.

3. A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Illetve nem vehetnek részt, akik a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.
A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a játékos maradéktalanul elfogadja.

A játék menete, nyeremények:
A játékban a résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt, a játék ideje alatt (2016. május 24. – 2016. június 30.):

  • A Blue Wonders kollekció bármely darabjának megvásárlása után fényképet kell készíteni, melyen a termék és a résztvevő játékos is látszódik.
  • A képet fel kell tölteni a facebookra a #BlueWonders hashtag használatával, a @Oriflame megjelölésével (előtte az Oriflame oldal követése szükséges).
  • A legtöbb like-ot kapó (és a feltételeknek megfelelő) 10 kép készítője 100 euró értékű Radisson Blue ajándékkártyát nyer.
  • A képet a Facebookon a fenti jelölések feltüntetésével kell megosztani, publikus beállítással.
  • A játékból kizárásra kerülnek az ízléstelen vagy nem a szabályoknak megfelelően feltöltött képek.

4. A Játék nyereménye: 10 db 100 euró értékű Radisson Blue ajándékkártya, mely felhasználható bármely Radisson Blu hotelben, szállásra, étkezésre vagy szolgáltatás igénybevételére.

5. A Játék időtartama:
A Játék 2016. május 24. – 2016. június 30-ig (23:59:59) tart.
A nyertes nevét a szervező a nyertessel való adategyeztetést követően az Oriflame facebook oldal hírfolyamában jeleníti meg.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a facebook-on üzenetben, az eredményhirdetés utáni 21 napon belül értesítjük. A Játékos felelős azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a Facebook üzeneteit.

7. A nyeremények kézbesítése
Az ajándékcsomagokat postai úton/futárral küldjük, átadása úgy történik, hogy a nyerteseknek e-mailben elküldünk egy kitöltendő űrlapot, melyet a nyerteseknek kitöltve beszkennelve vagy faxolva részünkre vissza kell juttatni, majd ezután kézbesítjük az ajándékot.

8. Pótnyertes
Amennyiben a Szervező nem éri el a nyerteseket a Facebook profiljukon keresztül; illetve a nyertesek nem teszik lehetővé 14 naptári napon belül a nyeremény átadását, úgy a pótnyertesek kapják az ajándékot.

9. Adatkezelés
A játékban történő regisztráció aktiválásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az Oriflame Hungary Kozmetika Kft.; illetve az Oriflame szépségtanácsadók nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák.
Az adatkezelés célja az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a játékos Oriflame szerződéses ajánlatokkal való közvetlen megkeresése. A mindenkori adatfeldolgozók kiléte az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. honlapjáról megismerhető.

A játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését az adatkezelők mindenkori címén (a játék időpontjában a cím: info@oriflame.hu).

Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. fenntartja magának a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.

10. Felelősség kizárás
A pályázatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázati anyagokat tartalmazó weboldal, vagy a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.

12. Egyéb
A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a játékban szereplő fényképét a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a Pályázati anyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben az általa beküldött képen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó vállalja a felelősséget az általa feltöltött kép jogtiszta voltáról. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Záradék:

A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A Pályázó elismeri, hogy az általa a szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját hatáskörében hoz döntést.

Kelt: Budapest, 2016. május 24.

0 Hozzászólások

Hozzászólás

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.