Jelen játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye:1138 Budapest, Váci út 140-142.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Oriflame „Karácsonyi ajándéktippek decemberben” játékra vonatkozik (továbbiakban: játék).

 1. A játék célja:
  Az Oriflame termékeinek bemutatása, népszerűsítése, az értékesítés növelése.
 1. Részvételi feltételek:
  Az Oriflame „Karácsonyi ajándéktippek decemberben” játékban részt vehet minden Oriflame Szépségtanácsadó. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A játékban való részvétel díjtalan, a játék a pályázók számára szabadon, bármely költség vagy belépési díj nélkül hozzáférhető.A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  Illetve nem vehetnek részt, akik a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.
  A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a játékos maradéktalanul elfogadja.
 2. A Játék időtartama:
  A Játék 2015. december 1 – 2015. december 14-ig (23:59:59) tart.
 3. A játék menete, nyeremények:
  A játék időtartama alatt minden nap kihelyezésre kerül egy akciós termék az Oriflame Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Oriflame20), ezeket kell a játékosoknak megosztani.

A játékban való részvétel feltételei:

 • A napi, termékajánlatot tartalmazó facebook bejegyzések NYILVÁNOS megosztása – a játékban az vehet részt, aki az elérhető 14-ből legalább 10 db-ot megoszt.
 • A bejegyzések megosztásakor a játékosnak jeleznie kell a kísérő szövegben, hogy ő Oriflame Szépségtanácsadó és a hirdetett terméket nála lehet megvásárolni.
 • A sorsoláson való részvételhez a megosztásoknak legkésőbb 2015. december 14, 23:59:59-ig meg kell történniük, az ez utáni megosztások nem kerülnek beszámításra a játékban.
 • A sorsoláson való részvétel további feltétele: a C17 katalógusból történő vásárlás (december 14-ig)
 1. Nyeremények
  15 db Ékszer Kollekció, melynek tartalma: 1 db karóra (férfi vagy női) + 1 db karkötő vagy mandzsettagomb-szett
 2. Nyertesek:
  A nyertesek sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, közjegyző jelenlétében. Pótnyertes kiválasztására is sor kerül.
  A nyertesek nevét a szervező 2015. december 21-én teszi közzé a http://hu.oriflame.com oldal bejelentkezés után elérhető felületén.
 3. A nyerteseket minden esetben a facebook-on üzenetben, az eredményhirdetés utáni 2 napon belül értesítjük. A Játékos felelős azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a Facebook üzeneteit.
 4. A nyeremények kézbesítése
  A nyereményeket postai úton/futárral küldjük, átadása úgy történik, hogy a nyerteseknek e-mailben elküldünk egy kitöltendő űrlapot, melyet a nyerteseknek kitöltve beszkennelve vagy faxolva részünkre vissza kell juttatni, majd ezután kézbesítjük az ajándékot.
 5. Pótnyertes
  Amennyiben a Szervező nem éri el a nyerteseket facebook üzeneten keresztül 5 naptári nap alatt; illetve a nyertesek nem teszik lehetővé 14 naptári napon belül a nyeremény átadását, úgy a pótnyertesek kapják az ajándékot.
 6. Adatkezelés
  Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. fenntartja magának a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.
 7. Felelősség kizárás
  A pályázatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázati anyagokat tartalmazó weboldal, vagy a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 8. A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége A teljes játékszabályzat hozzáférhető a https://www.oriflameszepseg.hu/a-karacsonyi-ajandektippek-decemberben-nyeremenyjatek-szabalyzata oldalon. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett Pályázó kártalanítása nélkül a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.
 9. Egyéb
  A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), fényképét a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó a Pályázati anyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben az általa beküldött képen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó vállalja a felelősséget az általa feltöltött kép jogtiszta voltáról. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Záradék:

A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A Pályázó elismeri, hogy az általa a szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját hatáskörében hoz döntést.

Kelt: Budapest, 2015.12.01.

4 Hozzászólások
 1. Gáborné Tóth Irén
  Gáborné Tóth Irén says:

  458018
  Legszebb szülinapi ajándék lenne:) pont december 21.-én leszek 55 éves:) facebook Tóth Irén néven vagyok .

  Válasz
 2. Sándor Ágnes
  Sándor Ágnes says:

  Kedves Résztvevők!

  A „Karácsonyi ajándéktippek” nyereményjáték decemberi nyertesei a következő Szépségtanácsadók lettek:

  Kriston Viktória
  Juhász Mihályné
  Banka Mária
  Piskovszky Rudolfné
  Erzsébet Kovácsné Csapó
  Baranyi Réka
  Farkasné Auth Gabriella
  Eszter Oroszné Kékedi
  Kókainé Pálinkás Zsuzsanna
  Tamás Kelemen
  Renáta Saáry
  Forgácsné Szilvia
  Lotz Andrea
  Marton Erika
  Benkó Ildikó

  GRATULÁLUNK!

  Válasz

Hozzászólás

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.